Smart NRG forum

Čo stojí v ceste využitia OZE ako odpovede na aktuálnu krízu?

5. online energetická konferencia

Portál SITA Energetika v spolupráci s Inštitútom pre energetickú bezpečnosť prinášajú 27. apríla 2023 už 5. konferenciu z cyklu SmartNRGForum. Témou pripravovaného podujatia je potenciál, ale najmä nevyhnutné zmeny, ktoré by podporili vyššie využitie obnoviteľných zdrojov energií (OZE) ako riešenia aktuálnych výziev v energetike.

EÚ považuje OZE za kľúčovú odpoveď na aktuálne geopolitické, ale aj energetické výzvy. Je Slovensko po rokoch pasívneho prístupu k tejto časti energetiky schopné zdynamizovať rozvoj OZE a ich relevantné, a stále efektívne, využitie v rámci nahrádzania ruského plynu? Ako rozumne zrýchliť rast využívania OZE v rámci slovenskej energetiky, a ako konečne odstrániť legislatívne, kapacitné a iné bariéry, ktoré ich doteraz brzdili?

smart NRG forum banner

O Smart NRG Fóre

Cieľom podujatia Smart NRG Fórum je prispieť do diskusie odbornej, ale aj laickej verejnosti nielen definíciou aktuálnych výziev v slovenskej energetike, ale aj ich možných riešení. Podujatie, ktorého sa cez online prístup zúčastňuje tradične vyše 130 účastníkov, stavia na účasti relevantných spíkrov, ktorí prinášajú aktuálny pohľad na diskutované témy.

Formát konferencie:

 • Diskusné panely v štúdiu
 • Publikum prítomné v rámci online streamu s možnosťou klásť otázky na záver panelovej diskusie

Záznam konferencie:

1. panel

2. panel

Spíkri

Peter Marčan

Peter Marčan

Moderátor, Inštitút pre energetickú bezpečnosť

Marián Široký

podpredseda predstavenstva SPP

Michaela Seifertová

Michaela Seifertová

generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP

Michal Ilovič

Michal Ilovič

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ján Karaba

Ján Karaba

riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

Branislav Sušila

Branislav Sušila

manažér pre reguláciu Východoslovenská distribučná, a.s.

Peter Dovhun

Peter Dovhun

predseda predstavenstva, Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.

Program

9:00 – Privítanie organizátorov

9:05 – 10:20 Panel I: OZE – Obnoviteľné zdroje energií – skončí prešľapovanie SR na mieste či nie?

Moderátor:     Peter Marčan

Diskutujúci:

 • Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
 • Michaela Seifertová, generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP
 • Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Témy panela

 • Potreba rozvoja OZE nebola nikdy zjavnejšia ako počas aktuálnej energetickej krízy. Akú úlohu by mali v novom energetickom mixe (odpájajúcom sa od ruského plynu) zohrať jednotlivé „formy“ OZE energetiky?
  • Prosumer – Individuálne malé zdroje (domácnosti)/priemyselné vs. výrobné zdroje
 • Aké sú bariéry pre reálny nástup zelenej energetiky a dokáže sa Slovensko v dobiehajúcom volebnom období s nimi vysporiadať?
  • Prečo nevieme ani po rokoch zjednodušiť a štandardizovať povoľovacie procesy?
   • EIA
   • Povoľovacie procesy na úrovni územných rozhodnutí/stavebného povolenia
   • Sú riešením pre rýchlejší nábeh OZE, ako odpovede na aktuálnu situáciu, prístupy ako inštitút tichého súhlasu (Španielsko)?

10:20 – 10:35 – Prestávka

10:35 – 11:50 Panel II: Ako sa z kapacít sietí stal na Slovensku strašiak rozvoja OZE?

Moderátor:     Peter Marčan

Diskutujúci:

 • Branislav Sušila, manažér pre reguláciu, Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Peter Dovhun, predseda predstavenstva, Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
 • Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
 • Marián Široký, podpredseda predstavenstva SPP

Témy panela

 • Kapacitné problémy – skutočnosť či realita? Ako sa s nimi vysporiadať?
  • Aké má SR na najbližšie roky kapacity pre pripojenie OZE?
  • Ako riešiť nevyhnutné zvyšovanie kapacity?
   • Investície do prenosovej/distribučnej siete
    • Aké investície si prechod od plynu vyžiada?
    • Má SEPS jasný investičný plán? Ako dlho bude trvať pripraviť prenosovú sústavu na rozvoj OZE?
    • Má štát predstavu, ako ich zafinancovať – eurofondy/Plán obnovy?/iné
 • Ako ku prideľovaniu kapacít pristupujú v zahraničí a v čom je výhoda takéhoto prístupu (case studies zahraničie).

Ako sa registrovať

Začnite kliknutím na link na hlavnú stránku konferencie: https://hopin.com/events/smart-nrg-forum-v/registration

hopin registracia

V rámci stránky kliknite na tlačidlo „Registrovať zdarma“ a pokračujte vyplnením vašich údajov. Po stlačení modrého tlačidla „Register“ ste na konferenciu registrovaní. Príde vám potvrdzovací email ako aj pripomienka v deň konania konferencie.

Partneri

Organizátori

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies