SMART NRG FORUM

Portál vEnergetike.sk v spolupráci s Inštitútom pre energetickú bezpečnosť priniesli už tretiu edíciu online konferencie z cyklu Smart NRG Forum.

Hlavnou témou tretej edície Smart NRG Fóra bolo spustenie novinky Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) – tzv. regulačného pieskoviska („sandbox-u“).

Regulačný úrad už čoskoro predstaví verejnosti nový koncept testovania inovácií z oblasti technológií. Nové inovatívne produkty a služby, ale aj zvyšovanie efektivity v energetike, si budú môcť hráči z trhu otestovať v rámci novinky – regulačného sanboxu.

Aké budú podmienky podpory, aké sú očakávania regulátora od tejto novinky v rámci testovania noviniek v energetike, ktoré nás čakajú aj v rámci implementácie tzv. zimného energetického balíčka EÚ? Ako by mal byť naopak nastavený z pohľadu záujemcov o testovanie inovácií v energetike, ale najmä, čo by mal priniesť koncovým odberateľom?

Viac o regulačnom sandbox-e sa dozviete aj v našom rozhovore s predsedom ÚRSO Andrejom Jurisom.

Do zelenej ekonomiky sa z Plánu obnovy a odolnosti naleje 2,14 mld. eur. Sú priority v rámci energetiky a energetickej efektívnosti, do ktorých by mali tieto investície natiecť, nastavené optimálne? Akým spôsobom sa rozhodovalo o prioritách, prečo si napríklad svoje miesto nenašli témy z oblasti teplárenstva? Kedy očakávať prvé výzvy a aké budú rámce pre implementáciu tohto dvojmiliardového balíčka?

O Smart NRG Forum

Cieľom konferencií Smart NRG Forum je vytvoriť pravidelné podujatie pre odbornú ale aj laickú verejnosť, ktorú zaujíma budúcnosť energetiky na Slovensku ale aj vo svete.

Nielen, ale aj v dôsledku obmedzení ktoré priniesla koronavírusová kríza, sa Smart NRG Forum bude profilovať ako výhradne online konferencia. Tento formát vám, našim hosťom, prináša možnosť získať nové informácie o aktuálnych témach a viaceré výhody, napríklad:

  • nižšiu časovú náročnosť (odpadá potreba fyzickej účasti na konferencii)
  • možnosť aspoň čiastočne riešiť aj pracovné povinnosti
  • bezpečnosť pre ľudí patriacich do rizikovej skupiny z pohľadu COVID-19
  • všetky benefity fyzickej konferencie v rámci networkingu
Veríme, že sa stanete pravidelnými účastníkmi Smart NRG Forum.

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

SMART NRG FORUM 3

Termín konania:

25. marca 2021, 09:00

Témy panelov:

1 . Inovácie v regulácii

Čo prinesie regulačné „pieskovisko“ hráčom na trhu a spotrebiteľom?

2 . Plán obnovy

Ako správne využiť 2,1 miliardy eur na zelenú ekonomiku?

Záznam z tretej edície konferencie Smart NRG Forum

PARTNERI

POD ZÁŠTITOU

   

ORGANIZÁTORI

  

Tešíme sa na Vás už o: