TÉMY PANELOV

25. marec 2021

Panel I

Inovácie v regulácii – čo prinesie regulačné „pieskovisko“ hráčom na trhu a spotrebiteľom?

  • Ako bude vyzerať regulačný sandbox/pilotné testovanie inovácií v energetike?
  • Energetika, plyn, teplo, voda – aké inovácie môže regulačný sandbox prilákať?
  • Ako ho nastaviť tak, aby urýchlil vstup inovatívnych riešení?
  • Čo prinesie koncovým odberateľom a čo si od neho sľubujú hráči na trhu?
  • Aký prístup k dátam z pilotných projektov budú mať aj ostatní účastníci trhu?

Panel 2

Plán obnovy – ako správne využiť 2,1 miliardy eur na zelenú ekonomiku?

  • Predstavy a realita – reflektuje 34 % zdrojov z Plánu obnovy na zelenú ekonomiku význam tejto priority aj z pohľadu EK?
  • Je dekarbonizácia priemyslu väčšia priorita ako OZE?
  • SMART-energetika či teplárenstvo, nájdu si svoj priestor vo Fonde obnovy?