TÉMY PANELOV

29. september 09:00

Panel I

Nová energetika z pohľadu regulátora a štátu

 • Aké rýchle zmeny plánuje po svojom nástupe nový predseda ÚRSO?
  • Plánované rýchle zmeny/problémy, ktoré plánuje ÚRSO riešiť až v novom regulačnom období
  • Ktoré veci by sa mali riešiť rýchlo podľa štátu/hráčov na trhu s energiami?
 • Nová energetika
  • Elektromobilita /nový dizajn trhu s energiami/ – čo budú priority zimného balíčka v podmienkach slovenskej energetiky?
  • Ktoré oblasti z balíčka naopak treba pripraviť pomalšie, aby sme sa vyhli podobne prepálenému nástupu ako boli FVE v rokoch 2008-2012?
  • Čo si od novej energetiky sľubuje štát, regulátor, a firmy pôsobiace na trhu s energiami?
   • Čo z ich pohľadu prinesú spotrebiteľovi? Aké nové služby/produkty nás čakajú?
  • Čaká nás v dôsledku zavedenia zimného balíčka „zdražovanie“, alebo vidí regulátor priestor na úspory, ktoré by mali vytvoriť priestor na pokrytie nákladov spojených s novými vecami v energetike?
  • Kedy očakávať zákony, ktoré zavedú do slovenskej praxe novú energetiku?
  • Ktoré oblasti zimného balíčka vstúpia do platnosti ešte pred prípravou nového regulačného obdobia, ktoré si naň asi počkajú?
MODERÁTOR

Peter Marčan Inštitút pre energetickú bezpečnosť

SPÍKRI

Karol Galek štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Andrej Juris predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Juraj Krajcár predseda predstavenstva ZSE Energia

Vladislav Jurík riaditeľ sekcie regulácie SSD

Panel 2

Nové výrobné zdroje – ekologizácia výroby energií

 • Potrebujeme nové veľké zdroje, máme na ne dostatočné technické kapacity?
 • Štátne teplárne čaká veľká ekologizácia – ktorým smerom pôjdu?
 • Ako vidí podporu nových veľkých zdrojov štát a regulátor?
 • Aká je budúcnosť na Slovensku „nových“ foriem ako je waste-to-energy, ale aj masívnejšie využitie geotermálnej energie?
MODERÁTOR

Peter Marčan Inštitút pre energetickú bezpečnosť

SPÍKRI

Karol Galek štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Andrej Juris predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Ľuboš Lopatka predseda predstavenstva MH Manažment

Juraj Krajcár predseda predstavenstva ZSE Energia