PROGRAM

25. marec 2021

Konferencia sa uskutočnila online prostredníctvom platformy hopin.com.

09:00

Privítanie a úvodné slovo organizátorov

09:05 – 10:20

Panel I

Inovácie v regulácii – čo prinesie regulačné „pieskovisko“ hráčom na trhu a spotrebiteľom?

MODERÁTOR

Peter Marčan Inštitút pre energetickú bezpečnosť

SPÍKRI

Karol Galek štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Andrej Juris predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Vladislav Jurík riaditeľ sekcie regulácie Stredoslovenská distribučná

Martin Kumpan výkonný riaditeľ Slovenské elektrárne – energetické služby

ZÁZNAM

10:20 – 10:40

Prestávka

10:40 – 11:40

Panel 2

Plán obnovy – ako správne využiť 2,1 miliardy eur na zelenú ekonomiku?

MODERÁTOR

Peter Marčan Inštitút pre energetickú bezpečnosť

SPÍKRI

Karol Galek štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

David Madaj projektový manažér pre Zelenú ekonomiku, Sekcia plánu obnovy Ministerstva financií SR

Martin Hollý generálny riaditeľ SPP – distribúcia

ZÁZNAM