SPÍKRI

29. september 09:00

Karol Galek

Karol Galek

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Andrej Juris

Andrej Juris

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Juraj Krajcár

Juraj Krajcár

Predseda predstavenstva ZSE Energia, a.s.

Ľuboš Lopatka

Ľuboš Lopatka

Predseda predstavenstva MH Manažment, a.s.

Vladislav Jurík

Vladislav Jurík

Riaditeľ sekcie regulácie SSD, a.s.