SPÍKRI

25. marec 2021

Karol Galek

Karol Galek

Štátny tajomník
Ministerstvo hospodárstva SR

Andrej Juris

Andrej Juris

Predseda
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Martin Hollý

Martin Hollý

Generálny riaditeľ
SPP – distribúcia, a.s.

Martin Kumpan

Martin Kumpan

Výkonný riaditeľ
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Vladislav Jurík

Vladislav Jurík

Riaditeľ sekcie regulácie
Stredoslovenská distribučná, a.s.

David Madaj

David Madaj

Projektový manažér pre Zelenú ekonomiku, Sekcia plánu obnovy
Ministerstvo financií SR